WSzW Olsztyn
Kwalifikacja wojskowa 2014
Piątek, 31 października 2014 r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Od 3 lutego do 30 kwietnia 2014 r. na terenie całego kraju, w tym w Województwie Warmińsko-Mazurskim, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu określenie predyspozycji i ocenę zdrowia psychofizycznego młodych ludzi, na potrzeby czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacji wojskowej podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 1995 r.;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1990–1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1993–1994, które:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1990–1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa  w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
Do kwalifikacji wojskowej przystąpić mogą również ochotnicy (bez względu na płeć), którzy ukończyli 18 lat życia i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).
W trakcie kwalifikacji wojskowej,  osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa.


KWALIFIKACJA WOJSKOWA – POMOSTEM REALIZACJI TWOICH PASJI 
I ETAPEM ZDOBYCIA CIEKAWEGO ZAWODU

 

KALENDARZ PRACY WKLek. i PKLek.

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Nazwa WKU
Nazwa WKLek, PKLek, miejsce pracy
Dni pracy
i terminy posiedzeń WKLek., PKLek.
Ilość wezwanych do kwalifikacji
WKLek. Olsztyn, ZOZ MSW z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
ul. Wojska Polskiego 37
w miesiącu kwietniu
i czerwcu 2014r.
Rocznik podst. - 9339,
rocznik starszy - 2281,
razem - 11719,
w tym kobiety - 99.


ELBLĄG
PKLek. Braniewo,
ul. Moniuszki 13, SPZOZ
10.02 - 27.02.2014 r.,
04.03.2014 r.
Rocznik podst. - 280,
rocznik starszy - 52,
razem - 332,
w tym kobiety - 1.
PKLek. Elbląg nr 1,
ul. Komeńskiego 35
(szpital spec.),
tel. 55 2394505
27.03 - 24.04.2014 r.
Rocznik podst. - 393,
rocznik starszy - 71,
razem - 464,
w tym kobiety - 11.
PKLek. Elbląg nr 2,
ul. Komeńskiego 35
(szpital spec.),
tel. 55 2394568
10.02 - 25.03.2014 r.
Rocznik podst. - 746,
rocznik starszy - 219,
razem - 965,
w tym kobiety - 0.


EŁK
PKLek. Ełk,
ul. Sikorskiego 5a,
tel. 605682851
12.02 - 25.03.2014 r.
Rocznik podst. - 630,
rocznik starszy - 296,
razem - 926,
w tym kobiety - 28.
PKLek. Olecko,
ul. Kolejowa 32,
tel. 87 5202147, 87 5202475
31.03 - 18.04.2014 r.
Rocznik podst. - 255,
rocznik starszy - 67,
razem - 222,
w tym kobiety - 3.
PKLek. Pisz,
ul. Warszawska 1,
tel. 87 4254730, 87 4254731
24.02 - 28.03.2014 r.
31.03 - 01.04.2014 r.
Rocznik podst. - 475,
rocznik starszy - 143,
razem - 618,
w tym kobiety - 0.

 
GIŻYCKO
PKLek. Giżycko,
ul. Smętka 7,
tel. 87 4282484
01.04 - 25.04.2014 r.
Rocznik podst. - 374,
rocznik starszy - 87,
razem - 461,
w tym kobiety - 0.
PKLek. Gołdap,
ul. Partyzantów 31
24.02 - 07.03.2014 r.
Rocznik podst. - 187,
rocznik starszy - 37,
razem - 224,
w tym kobiety - 10.
PKLek. Mrągowo,
ul. Oficerska 2A,
tel. 89 7410520
03.03 - 20.03.2014 r.
Rocznik podst. - 303,
rocznik starszy - 73,
razem - 376,
w tym kobiety - 0.
PKLek. Węgorzewo,
ul. Prusa 10,
tel. 663745824
17.03 - 28.03.2014 r.
Rocznik podst. - 151,
rocznik starszy - 22,
razem - 173,
w tym kobiety - 2.


LIDZBARK WARMIŃSKI
PKLek. Bartoszyce,
ul. Bema 36.
24.02 - 14.03.2014 r.
Rocznik podst. - 334,
rocznik starszy - 59,
razem - 393,
w tym kobiety - 0.
PKLek. Kętrzyn,
ul. Poznańska 21
24.03 - 29.04.2014 r.
Rocznik podst. - 431,
rocznik starszy - 133,
razem - 564,
w tym kobiety - 0.
PKLek. Lidzbark Warmiński,
ul. Orła Białego 10
04.02 - 20.02.2014 r.
Rocznik podst. - 254,
rocznik starszy - 74,
razem - 328,
w tym kobiety - 0.


OLSZTYN
PKLek. Nidzica,
ul. Wyborska 10,
tel. 89 6252471
17.02 - 28.02.2014 r.
Rocznik podst. - 237,
rocznik starszy - 14,
razem - 251,
w tym kobiety - 1.
PKLek. Szczytno,
ul. Śląska 14,
tel. 604649943
03.03 - 27.03.2014 r.
Rocznik podst. - 483,
rocznik starszy - 78,
razem - 561,
w tym kobiety - 2.
PKLek. Olsztyn nr 1,
pl. Bema 5,
tel. 89 5232832
13.02 - 11.04.2014 r.
Rocznik podst. - 779,
rocznik starszy - 210,
razem - 989,
w tym kobiety - 20.
PKLek. Olsztyn nr 2,
ul. Dworcowa 28
(przychodnia specjalistyczna)
tel. 782564419
03.03 - 30.04.2014 r.
Rocznik podst. - 908,
rocznik starszy - 262,
razem - 1170,
w tym kobiety - 21.


OSTRÓDA
PKLek. Działdowo,
ul Jagiełły 6/7,
10.03 - 02.04.2014 r.
Rocznik podst. - 453,
rocznik starszy - 50,
razem - 503,
w tym kobiety - 0.
PKLek. Iława,
Starostwo Powiatowe
w Iławie, ul. Andersa 2a
tel. 89 6490712
18.03 - 18.04.2014 r.
Rocznik podst. - 643,
rocznik starszy - 99,
razem - 742,
w tym kobiety - 0.
PKLek. Nowe Miasto Lubawskie,
ul. Grunwaldzka 3,
tel. 501329700
17.02 - 07.03.2014 r.
Rocznik podst. - 296,
rocznik starszy - 19,
razem - 315,
w tym kobiety - 0.
PKLek. Ostróda,
ul. Kościuszki 2
03.02. - 17.03.2014 r.
Rocznik podst. - 727,
rocznik starszy - 216,
razem - 943,
w tym kobiety - 0.