WSzW Olsztyn BIP
WKU Ostróda
Niedziela, 21 grudnia 2014 r.
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W OSTRÓDZIE

ppłk Adam BASAK
WOJSKOWA  KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OSTRÓDZIE
obejmuje powiaty: działdowski, iławski,
nowomiejski i ostródzki


14-100 Ostróda,
ul. Czarnieckiego 28
MON 32-65-70, CM (89)642-65-70