WSzW Olsztyn BIP
WKU Olsztyn
Poniedziałek, 26 stycznia 2015 r.

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W OLSZTYNIE

ppłk mgr Mariusz SZTORC
WOJSKOWA  KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OLSZTYNIE
obejmuje powiaty: nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz miasto Olsztyn

10-702 Olsztyn,
ul. Warszawska 96
MON 32-26-50, CM (89)542-26-50