WSzW Olsztyn BIP
WKU Giżycko
Niedziela, 21 grudnia 2014 r.
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W GIŻYCKU

ppłk Tomasz KOPROWSKI
WOJSKOWA  KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GIŻYCKU
obejmuje powiaty: gizycki, gołdapski, mrągowski i węgorzewski

11-500 Giżycko,
ul. Moniuszki 7
CA MON 33-55-73, CM (87)429-45-73